Johannes Svensson klättrar i Hamra grustag som numera ligger under marknivå.