Kalle Lind är expert på gammal populärkultur och bor och verkar i Skåne.