Sven-Olof Ahlgren är den siste fotografen på Upsala Nya Tidning. De senaste åren har de svenska dagstidningarna dragit ner kraftigt på sina bildredaktioner och idag finns bara ett 60-tal anställda fotografer på Sveriges över 100 dagstidningar. Filmen utspelar sig 2017.